Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 31475
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20385
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13156
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13071
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12097
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13676
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14794
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8741
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8458
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9934
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8368
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10214
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13560
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7712
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8137
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7630
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10495
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11226
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10448
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18077
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 4953
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3800
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3418
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận