Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 31475
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20385
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13156
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13072
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12098
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13677
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14795
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8742
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8459
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9935
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8369
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10215
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13561
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7712
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8137
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7630
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10495
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11226
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10448
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 18077
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 4953
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3800
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3418
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận