Thanh Sơn

Nghệ sĩ Thanh Sơn

Nghệ sĩ Thanh Sơn
Cập nhật sau...... Xem thêm

Danh sách bài hát (5 bài hát)

Gương Vỡ Lại Lành

Thanh Hương - Thanh Sơn

4363 Vọng cổ
4154 Vọng cổ
Đêm 30 Tết

Thanh Sơn - Út Bạch Lan

3992 Vọng cổ
Duyên Vỡ Tan Tành

Thanh Sơn - Út Bạch Lan

3642 Vọng cổ
1058 Vọng cổ
-->