Thanh Thanh Hoa

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa

Nghệ sĩ cải lương Thanh Thanh Hoa sinh ngày ?-?-1943 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam.
Thanh Thanh Hoa là một nghệ sĩ cải lương Việt Nam nổi tiếng từ những năm 1960. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hoa tên thật là Nguyễn Thị Anh, sinh ra tại Sài Gòn.

Bà nổi tiếng với những vở diễn như: Tiếng trống sang canh, Sầu quan ả... Xem thêm

Danh sách bài hát (23 bài hát)

Tâm Sự Loài Chim Biển (Áo vũ cơ hàn)

Dũng Thanh Lâm - Hữu Phước - Minh Phụng

25440 Cải lương
Chiều Đông Gió Lạnh Về

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

23626 Cải lương
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

17971 Cải lương
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

16503 Cải lương
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước - Ngọc Giàu - Thanh Nga

13996 Cải lương
Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn

Diệp Lang - Minh Cảnh - Mỹ Châu

7394 Cải lương
Thoại Khanh Châu Tuấn

Thanh Thanh Hoa

5214 Vọng cổ
Trăng Rụng Xuống Cầu

Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

4981 Vọng cổ
4852 Vọng cổ
Quan Âm Thị Kính

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Thanh Thanh Hoa

4538 Cải lương
Mây Trắng Biên Thùy

Thanh Thanh Hoa

4378 Vọng cổ
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Chí Tâm - Hồng Nga - Minh Vương

3603 Cải lương