Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

21019 Vọng cổ
Nam Ai

Ba Tu

20385 Đờn ca Tài tử
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài

19893 Cải lương
19377 Vọng cổ
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

18164 Cải lương
18077 Đờn ca Tài tử
Bên cầu dệt lụa

Thanh Nga - Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

17759 Cải lương
Trung Thu

Hòa đờn

17582 Đờn ca Tài tử
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

17288 Vọng cổ
Băng Tuyền Nữ Chúa

Minh Phụng - Mỹ Châu - Phượng Liên

16289 Cải lương
Dốc Sương Mù

Bạch Tuyết - Hồng Nga - Lệ Thủy

15865 Cải lương
Cuốn Theo Chiều Gió

Dũng Thanh Lâm - Minh Vương - Mỹ Châu

15856 Cải lương