Kim Quang

Nghệ sĩ Kim Quang

Nhắc lại những danh hề trong thời hoàng kim của sân khấu cải lương, khán giả ái mộ kịch trường không thể nào quên một danh hề của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Đó là danh hề Kim Quang, Kim Quang được các ký giả kịch trường thời đó tặng cho mỹ hiệu hề trí thức.
Hề trí thức, đó chỉ là một cách nói để ph... Xem thêm

Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

6937 Cải lương
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang

6416 Cải lương
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

5519 Cải lương
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

3605 Cải lương
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

1651 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1613 Cải lương
  • 2663
Ngôi Nhà Ma - Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thanh Hương - Thanh Nga - Thành Được - Út Trà Ôn
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thanh Hương - Thanh Nga - Thành Được - Út Trà Ôn

  • 2229
Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh

  • 1984
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được

-->