Minh Chí

Nghệ sĩ Minh Chí

Từ những năm đầu của thập niên 1950, nghệ sĩ Minh Chí đã nổi tiếng khắp 3 miền Nam, Trung, Bắc và luôn cả bên Miên, trên Lào, do những bộ dĩa hát với tiếng ca của ông được phổ biến cùng khắp.
Thời thập niên 1960 đoàn cải lương Kim Chưởng được mệnh danh “đệ nhứt anh hùng lưu diễn.” Nhờ đi nhiều, tu... Xem thêm

Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

7575 Cải lương
Thuyền Ra Cửa Biển

Hề Minh - Hoàng Giang - Minh Chí

5102 Cải lương
Cành Hoa Trước Gió - Phần 2

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

3867 Cải lương
Cành Hoa Trước Gió - Phần 1

Hữu Phước - Minh Chí - Thanh Hương

3766 Cải lương
  • 3553
Lâu Đài Tình Ái - Hương Lan - Hữu Phước - Minh Chí - Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Hương - Thành Được - Út Bạch Lan
Lâu Đài Tình Ái

Hương Lan - Hữu Phước - Minh Chí - Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Hương - Thành Được - Út Bạch Lan

  • 2390
Áo Cưới Trước Cổng Chùa - Trước 1972 - Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước - Kim Anh - Lệ Thủy - Minh Chí - Ngọc Xứng - Thanh Hương - Út Trà Ôn
Áo Cưới Trước Cổng Chùa - Trước 1972

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước - Kim Anh - Lệ Thủy - Minh Chí - Ngọc Xứng - Thanh Hương - Út Trà Ôn

-->