San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7764 Cải lương
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5671 Cải lương
Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

4897 Cải lương
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

4586 Cải lương
Thì Trả Cho Nhau

Phượng Liên - Phương Quang

4449 Vọng cổ
Ông Lão Chèo Đò

Phương Quang

4314 Vọng cổ
Ngày Xưa Bây Giờ

Ngọc Giàu - Phương Quang

3230 Vọng cổ
Tàu Qua Sân Ga

Phương Quang

3210 Vọng cổ
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2737 Cải lương
Người Đẹp Bạch Hoa Thôn

Diệp Lang - Hương Lan - Kiều Mai Lý

2372 Cải lương
  • 3009
San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga

  • 2641
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu

  • 2337
Đời Cô Lẻ - Diệp Lang - Hòa đờn - Phương Quang - Thành Được - Út Bạch Lan
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Hòa đờn - Phương Quang - Thành Được - Út Bạch Lan

  • 2255
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phương Quang
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phương Quang

  • 2017
Người May Áo Cưới - Bích Phượng - Kim Tử Long - Minh Vương - Ngọc Huyền - Phương Quang - Thanh Hằng
Người May Áo Cưới

Bích Phượng - Kim Tử Long - Minh Vương - Ngọc Huyền - Phương Quang - Thanh Hằng

  • 1658
Thì Trả Cho Nhau - Ngọc Giàu - Phượng Liên - Phương Quang
Thì Trả Cho Nhau

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Phương Quang

-->