20575 Vọng cổ
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7776 Cải lương
5606 Vọng cổ
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Ngọc Hương - Thanh Hải

4586 Vọng cổ
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

4470 Vọng cổ
3831 Vọng cổ
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

3305 Cải lương
Cánh Buồm Chuyển Bến

Hà Thanh - Thanh Hải

3054 Vọng cổ
Thạch Sanh Oán Khúc

Lệ Thủy - Thanh Hải

1820 Vọng cổ
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1613 Cải lương
  • 3016
San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga

  • 2947
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 8 - Duy Khánh - Hà Thanh - Hương Lan - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Ngọc Hương - Phương Dung - Thanh Hải - Thanh Tuyền - Thành Được - Trung Chỉnh - Út Bạch Lan
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 8

Duy Khánh - Hà Thanh - Hương Lan - Lệ Thủy - Minh Phụng - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Ngọc Hương - Phương Dung - Thanh Hải - Thanh Tuyền - Thành Được - Trung Chỉnh - Út Bạch Lan

  • 2694
Tần Quỳnh Khóc Bạn - Thanh Hải - Út Trà Ôn
Tần Quỳnh Khóc Bạn

Thanh Hải - Út Trà Ôn

  • 2144
Hán Đế Biệt Chiêu Quân - Hữu Phước - Ngọc Hương - Thanh Hải - Thanh Thanh Hoa - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Hữu Phước - Ngọc Hương - Thanh Hải - Thanh Thanh Hoa - Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 1858
Bốn Lá Thư Xuân - Thanh Hải - Út Trà Ôn
Bốn Lá Thư Xuân

Thanh Hải - Út Trà Ôn

  • 1678
Tình Lan Và Điệp - Thanh Hải - Út Bạch Lan
Tình Lan Và Điệp

Thanh Hải - Út Bạch Lan

-->