Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

13481 Cải lương
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

8045 Cải lương
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

7687 Cải lương
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

7541 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4488 Cải lương
Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Kiều Mai Lý - Út Hiền

4002 Vọng cổ
3911 Vọng cổ
Chuyện Tình Hàn Mạc Tử

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Út Hiền

3696 Cải lương
3400 Vọng cổ
Đã Mấy Mùa Hoa

Út Hiền

3134 Vọng cổ
  • 4091
Mười Lăm Năm Ly Hận - Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền - Út Trà Ôn
Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền - Út Trà Ôn

  • 3522
Quân Vương Và Thiếp - Bạch Tuyết - Hòa đờn - Ngọc Giàu - Thành Được - Út Hiền - Út Trà Ôn
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Hòa đờn - Ngọc Giàu - Thành Được - Út Hiền - Út Trà Ôn

  • 3491
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 7 - Bạch Tuyết - Duy Khánh - Hà Thanh - Hòa đờn - Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Phương Dung - Phượng Liên - Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Tuyền - Thành Được - Trang Mỹ Dung - Út Bạch Lan - Út Hiền
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn 7

Bạch Tuyết - Duy Khánh - Hà Thanh - Hòa đờn - Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Phương Dung - Phượng Liên - Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Tuyền - Thành Được - Trang Mỹ Dung - Út Bạch Lan - Út Hiền

  • 3157
Bụi Mờ Ải Nhạn - Hòa đờn - Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài - Út Bạch Lan - Út Hiền
Bụi Mờ Ải Nhạn

Hòa đờn - Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài - Út Bạch Lan - Út Hiền

  • 3097
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn - Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Thanh Vũ - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền
Tân Cổ Giao Duyên Tuyển Chọn

Hùng Cường - Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Mỹ Châu - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Thanh Vũ - Thành Được - Út Bạch Lan - Út Hiền

  • 3049
Đêm Tiễn Đưa - Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Út Hiền
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Út Hiền

  • 1414
Người Đẹp Bích La Thôn - Lệ Thủy - Út Hiền
Người Đẹp Bích La Thôn

Lệ Thủy - Út Hiền

-->