Tải bài hát Duyên Vỡ Tan Tành

 • Trình bày: Thanh Sơn - Út Bạch Lan
 • Tác giả: Quy Sắc
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 17295
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 15798
 • Cải lương
 • 13197
Tấm Lòng Của Biển

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 12927
Cô Gái Đồ Long

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 9568
Lâu Đài Tình Ái

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 7732
Bụi Mờ Ải Nhạn

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 7312
 • Vọng cổ
 • 6628
-->