Tải bài hát Lan Và Điệp

 • Trình bày: Út Bạch Lan
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 15191
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 14387
 • Cải lương
 • 12185
Tấm Lòng Của Biển

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 11505
Cô Gái Đồ Long

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 8740
Lâu Đài Tình Ái

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 6766
Bụi Mờ Ải Nhạn

Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 6404
 • Vọng cổ
 • 5930