Tải bài hát Tâm Tình Gửi Huế

 • Trình bày: Ngọc Giàu
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Tuấn Khanh
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 23452
 • Cải lương
 • 14496
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13996
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 13303
 • Cải lương
 • 12322
 • Cải lương
 • 10460
 • Cải lương
 • 8934
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 8841