Tải bài hát Tần Quỳnh Khóc Bạn

 • Trình bày: Thanh Hải
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7935
 • Vọng cổ
 • 5702
 • Vọng cổ
 • 4658
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 4588
 • Vọng cổ
 • 3909
 • Cải lương
 • 3378
 • Vọng cổ
 • 3128
 • Vọng cổ
 • 1881
-->