Tải bài hát Tần Quỳnh Khóc Bạn

 • Trình bày: Thanh Hải
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7148
 • Vọng cổ
 • 5172
 • Vọng cổ
 • 4191
Sư Vạn Hạnh

Thanh Hải

 • Vọng cổ
 • 3943
 • Vọng cổ
 • 3494
 • Cải lương
 • 2936
 • Vọng cổ
 • 2721
 • Vọng cổ
 • 1548