Tải bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo

 • Trình bày: Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Viễn Châu - Xuân Hồng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 38666
 • Cải lương
 • 31259
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 25742
 • Vọng cổ
 • 24454
 • Cải lương
 • 23145
 • Vọng cổ
 • 9722
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9054
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8322