Tải bài hát Tiếng Chày Trên Sóc Bom Bo

 • Trình bày: Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Viễn Châu - Xuân Hồng
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 43640
 • Cải lương
 • 34616
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 31880
 • Vọng cổ
 • 28084
 • Cải lương
 • 24899
 • Vọng cổ
 • 10546
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9912
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 8990
-->