Vọng cổ

Xuân Này Con Không Về

Phượng Liên - Thanh Tuấn

64305
Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

42929
Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ

23661
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

20630
19059
Những Đồi Hoa Sim

Lệ Thủy - Minh Vương

16974
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 14776
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

  • 14117
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 13399
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 12845
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

  • 12787
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 12260