Vọng cổ

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

10542
10398
Cho Vừa Lòng Em

Minh Vương - Mỹ Châu

10179
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

10070
Nhớ Người Yêu

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

9911
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

9787
Gởi Niềm Thương Nhớ

Hùng Cường - Kim Thủy

  • 9729
Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

  • 9708
Tình Bơ Vơ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 9700
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 9699
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

  • 9634
-->