Vọng cổ

Những Ngày Xưa Thân Ái

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

9721
Cho Vừa Lòng Em

Minh Vương - Mỹ Châu

9514
Gởi Niềm Thương Nhớ

Hùng Cường - Kim Thủy

9157
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

9074
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

9066
Nhớ Người Yêu

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 9052
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 9019
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

  • 8837
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

  • 8799
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8650