Vọng cổ

7726
Mùa Xuân Của Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

7707
Trăng Rụng Xuống Cầu

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

7701
Hoa Xuân Trên Tiền Tuyến

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc

7666
Tấm Ảnh Ngày Xưa

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

7647
Xin Trả Tôi về

Phương Bình - Phượng Liên

7632
Mưa Nửa Đêm

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 7574
Thư Xuân Trên Rừng Cao

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 7536
Một Chuyến Xe Hoa

Lệ Thủy - Minh Vương

  • 7477
Tình Chỉ Đẹp

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7476
Lâu Đài Tình Ái

Thành Được - Út Bạch Lan

  • 7453
Hai Lối Mộng

Thanh Nga

  • 7430
-->