Vọng cổ

Hai Lối Mộng

Thanh Nga

7443
Tạ Từ Trong Đêm

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

7391
Kỷ Niệm Thời Con Gái

Bích Hạnh - Minh Vương

7335
Thư Cho Vợ Hiền

Minh Phụng - Mỹ Châu

7286
Phận Gái Thuyền Quyên

Mỹ Châu - Phương Bình

7255
Ngày Buồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

7245
Tình Nước

Minh Cảnh - Minh Vương

  • 7129
Truyện Tình Lan Và Điệp

Tấn Tài - Thanh Nga - Thanh Tuyền

  • 7128
Đưa Em Về Quê Hương

Bích Hạnh - Chí Tâm

  • 7119
Tuyết Lạnh

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 7118
Sương Trắng Miền Quê Ngoại

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 7117
-->