Cải lương

Chức Nữ Ngưu Lang

Ba Vân - Minh Phụng - Mỹ Châu

6086
Dương Quý Phi - An Lộc Sơn

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Nga

5891
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5781
Kiếm Sĩ Dơi

Diệp Lang - Lệ Thủy - Minh Phụng

5691
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

5602
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 5600
Bụi Đời

Không xác định

  • 5542
Đắc Kỹ Học Đờn

Hề Sa - Kim Ngọc - Thanh Việt

  • 5513
Lục Vân Tiên Kiều Nguyệt Nga

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Thanh Sang

  • 5474
Thái hậu Dương Vân Nga - Phần 2

Bảo Quốc - Hùng Minh - Kim Hương

  • 5178
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

  • 5112
Loading...
-->