Tải bài hát Chuyện Tình Lan Và Điệp 1 - 3

 • Trình bày: Chí Tâm - Lệ Thủy - Thanh Kim Huệ
 • Tác giả: Quế Chi
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Chí Tâm - Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 43826
 • Cải lương
 • 38665
 • Cải lương
 • 31259
 • Cải lương
 • 29175
Ngao Sò Ốc Hến

Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 25742
Đường Gươm Nguyên Bá

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 23145
 • Vọng cổ
 • 17288
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 15871