Tải bài hát Còn Nhớ Nhau Không

 • Trình bày: Chế Linh - Ngọc Giàu
 • Tác giả: Thu Hồ - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 25870
 • Cải lương
 • 15632
Sân Khấu Về Khuya

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 15556
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 14442
 • Cải lương
 • 13109
 • Cải lương
 • 11356
 • Cải lương
 • 9643
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 9493
-->