Tải bài hát Ngao Sò Ốc Hến

 • Trình bày: Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ - Thanh Điền
 • Tác giả: Năm Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 44802
 • Cải lương
 • 35366
 • Vọng cổ
 • 28899
 • Cải lương
 • 25870
 • Vọng cổ
 • 10768
Nhớ Người Yêu

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 10057
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9228
Dấu Chân Kỷ Niệm

Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 9213
-->