Tải bài hát Quán Nửa Khuya

 • Trình bày: Hương Lan - Hữu Phước
 • Tác giả: Hoài Linh - Tuấn Khanh - Yên Lang
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 28842
Cho Trọn Cuộc Tình

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 15867
Sân Khấu Về Khuya

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 15755
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 13338
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước

 • Cải lương
 • 13024
Người Ngoài Phố

Hương Lan

 • Vọng cổ
 • 10797
 • Cải lương
 • 9796
Ai Ra Xứ Huế

Hương Lan

 • Vọng cổ
 • 8740
-->