Tải bài hát Tạ Từ Trong Đêm 1

 • Trình bày: Thành Được - Út Bạch Lan
 • Tác giả: Trần Thiện Thanh - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Đời Cô Lựu

Thành Được

 • Cải lương
 • 27841
 • Cải lương
 • 17086
Gánh chè khuya

Út Bạch Lan

 • Vọng cổ
 • 15679
Sân Khấu Về Khuya

Thành Được

 • Cải lương
 • 15556
Bông Hồng Cài Áo

Thành Được

 • Cải lương
 • 14442
Mười Lăm Năm Ly Hận

Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 13109
Ngao Sò Ốc Hến

Thành Được

 • Cải lương
 • 13032
Tấm Lòng Của Biển

Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 12806
-->