Cải lương

Bá Nha Tử Kỳ

Minh Phụng - Út Hiền - Út Trà Ôn

2113
Chiêu Quân Cống Hồ

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Tấn Tài

2072
Sông Dài

Hữu Phước - Ngọc Nuôi - Thanh Nga

2029
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2005
Tình Xuân Muôn Tuổi

Hoàng Giang - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi

1982
Nắng Xóm Mưa Chiều

Hữu Phước - Thanh Nga - Thanh Thanh Hoa

1800
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

  • 1725
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

  • 1702
Bên Cầu Trường Hận

Diệu Hiền - Thanh Hải

  • 1505
Con Đường Chánh Giác

Bạch Tuyết - Minh Phụng - Ngọc Bích

  • 1348
Đêm Hát Cúng Đình

Hữu Phước - Thanh Hương - Văn Hường

  • 619
Loading...
-->