Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1161 Bài hát
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

8495 Vọng cổ
8458 Đờn ca Tài tử
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8396 Vọng cổ
8368 Đờn ca Tài tử
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8320 Vọng cổ
8294 Đờn ca Tài tử
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

8244 Vọng cổ
Vạn Giá

Ba Tu

8137 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Hòa đờn

8068 Đờn ca Tài tử
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

7978 Cải lương
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

7968 Cải lương
Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

7862 Vọng cổ