Vọng cổ

364
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

338
Quê Mẹ

Kim Thủy - Thanh Tuấn

  • 321
Dáng Đứng Bến Tre

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

  • 304
Sầu Cố Đô

Lệ Thủy

  • 242
Chuyện tình Hàn Mặc Tử

Cẩm Tiên - Vũ Luân

  • 225
Ngẫu Hứng Ru Con

Thanh Hằng

  • 210