Vọng cổ

Nếu Vắng Anh

Lệ Thủy

158
Mưa Đêm

Lệ Thủy

150
Cô Hàng Chè Tươi

Lệ Thủy

131
106
Chàng Là Ai

Lệ Thủy

101
Mùa Hoa Tạm Biệt

Lệ Thủy

98
Gửi Người Tôi Yêu

Minh Cảnh - Thanh Tuyền

  • 12
Dạ Lý Hương

Tấn Tài

  • 11
Xuân Thương Nhớ

Hương Lan - Hữu Phước - Ngọc Giàu

  • 6