Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 30976
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20107
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12995
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12927
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11944
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13450
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14578
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8609
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8329
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9714
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8231
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10077
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13410
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7603
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8012
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7512
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10319
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11005
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10311
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 17866

Bạn đã nghe chưa?

 • 4845
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3687
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3287
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32