Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34705
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21848
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14088
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13804
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12857
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14730
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 16002
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9187
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8956
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10843
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8786
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10755
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14300
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8116
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8570
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8073
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11290
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11958
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11079
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19248
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5380
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4381
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3907
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->