Vọng cổ

Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

9595
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

9566
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

9365
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

9350
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8990
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

8981
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

  • 8938
Con Đường Mang Tên Em

Phượng Liên - Tấn Tài

  • 8776
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 8698
Lối Về Xóm Nhỏ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 8641
Đừng Nói Xa Nhau

Minh Phụng - Mỹ Châu

  • 8616
Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

  • 8542
-->