Vọng cổ

Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

8482
Rước Tình Về Với Quê Hương

Minh Cảnh - Thanh Kim Huệ

8332
Tình Anh Bán Chiếu

Út Trà Ôn

8323
Ai Ra Xứ Huế

Hương Lan

8314
Thương Quá Việt Nam

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

8226
Cám Ơn

Lệ Thủy - Minh Phụng

8184
Đêm Trao Kỷ Niệm

Lệ Thủy - Minh Phụng

  • 8172
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 8065
Vườn Tao Ngộ

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 8025
Duyên Kiếp

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 8008
Hoa Cài Mái Tóc

Phương Bình - Thanh Kim Huệ

  • 7949
Người Trinh Nữ Tên Thi

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

  • 7871
-->